KARKÓWKA BEZ KOŚCI

Kategoria:

Element mięsa wieprzowego bez kości, bez skóry. Pozyskana poprzez odcięcie z przodu po linii odcięcia głowy, z tyłu przecięta pomiędzy 4, a 5 kręgiem piersiowym i odpowiadającymi im żebrami. Od góry odcięta jest po linii podziału tuszy na półtusze, a od dołu cięciem biegnącym wzdłuż trzonów kręgów szyjnych i piersiowych.

Mięso o barwie jasnoróżowej do szaroróżowej. Tkanka mięsna grubo włóknista poprzerastana tkanką łączną i tłuszczową.

Termin przydatności do spożycia: 5 dni

Średnia waga opakowania: 2 kg

Temperatura przechowywania: 2-4