ROSTBEF

Kategoria:

Element mięsa wołowego z kością, bez skóry. Jest to górny odcinek części lędźwiowo-brzusznej (bez polędwicy) odcięty od tyłu po linii oddzielenia udźca, od dołu po linii odcięcia łaty (prostą biegnącą 5-7cm od mięśnia grzbietowego). Od przodu przecięty wzdłuż linii podziału półtuszy na ćwierćtusze, a od góry wzdłuż linii podziału tuszy na półtusze.

Mięso o barwie od czerwonej do ciemnoczerwonej pokryte delikatną warstwą tłuszczu. Powierzchnia gładka, nie przekrwiona.

Termin przydatności do spożycia: 4 dni

Średnia waga opakowania: 0,8 kg

Temperatura przechowywania: 2-4